Phòng nghỉ

22


Tổng số phòng đạt tiêu chuẩn

620.000đ/ngày

Phòng tiêu chuẩn

Phòng 01 giường lớn,diên tích 20m2(đã bao gồm ăn sáng)

1.050.000đ/ngày

Phòng tiêu chuẩn lớn

Phòng 01 giường lớn Diện tích 30m2 (đã bao gồm ăn sáng)

1.150.000đ - 1.250.000 đ/ 1 - 2 người

Phòng cao cấp

Phòng 01 giường lớn,diện tích 40m2( đã bao gồm ăn sáng)
Phòng 2 giường,diện tích 40m2(đã bao gồm ăn sáng)

1.450.000 đ/3 người

Phòng nghỉ bình dân

Phòng 01 giường nhỏ + 01 giường lớn, diện tích 55m2(đã bao gồm ăn sáng)